Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

Kedves Szülők, Kedves Tanulók! 

Iskolánk azon tanulóinak, akik a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kezdték meg középiskolai tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.

Rendészeti ágazati oktatásban résztvevőknek:
• 10. évfolyam – 70 óra (2 hét/ napi 7 óra),
• 11. évfolyam – 105 óra (3 hét/ napi 7 óra),
• 13. évfolyam – 160 óra (4 hét/ napi 8 óra)

Vegyipari és környezetvédelmi ágazati oktatásban résztvevőknek:
• 10. évfolyam – 105 óra ((3 hét/ napi 7 óra),
• 11. évfolyam – 140 óra (4 hét/ napi 7 óra),
• 13. évfolyam – 160 óra (4 hét/ napi 8 óra)

Szakiskolai oktatásban résztvevőknek:
• 9. és 10. évfolyam – 140 óra (4 hét/ napi 7 óra)

HÍD II./20 oktatásban résztvevőknek: 105 óra (3 hét/ napi 7 óra)

A tanulmányok folytatásának (továbbhaladás) feltételei:

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat elvégzése. A gyakorlat tananyagát és az elvégzendő feladatokat a kerettantervi leírások tartalmazzák, amelyeket a gyakorlóhelyek számára átadunk.

  1. Mulasztások:

A gyakorlat ideje alatt az összes óraszám 20%-át lehet maximum hiányozni (igazolt és igazolatlan hiányzás együttvéve). Az igazolást – mely alapvetően csak orvosi (táppénzes) papír lehet, illetve nagyon különleges esetben szülői – a gyakorlóhelynek kell leadni, a mulasztást követő első munkanapon.

Az igazolatlan mulasztás mértéke nem haladhatja meg a kötelező óraszám 5%-át, melyet a gyakorlóhellyel egyeztetve a tanuló köteles pótolni, azaz ledolgozni.

20% feletti igazolt mulasztás vagy igazolatlan hiányzás esetén a tanuló nyári gyakorlata érvénytelen, az évfolyamot köteles megismételi!

  1. A gyakorlat teljesítésének helye lehet:
  • az iskola által keresett gyakorlóhely,
  • a szülő és a diák által keresett gyakorlóhely,
  • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál lévő gyakorlóhelyek (www.isziir.hu)
  1. Megállapodások:

A kiválasztott gyakorlóhely és az iskola a gyakorlat idejére Együttműködési
Megállapodást köt, a szakiskolai tanulók esetében Tanulószerződést. (ld. formanyomtatványok szakmacsoportonként).

A felnőtt szakmai oktatásban résztvevő hallgatók saját maguk keresnek gyakorlóhelyet, és a nyári gyakorlat idejére ugyancsak Tanulószerződést kötnek.

A gyakorlat teljesítésének időpontja:

Az iskola szervezésében történő gyakorlati időpont mindenki számára kötelező. Azoknak a tanulóknak, akiknek nem sikerül gyakorlati helyet találni, az iskola által biztosított helyeken kell a gyakorlatot elvégezniük.

Az iskola célja az, hogy minden diák külső gyakorlóhelyen teljesítse kötelezettségét, benti gyakorlat csak legvégső megoldásként jöjjön szóba. (Ennek pontos időpontjáról május végén adunk tájékoztatást.)

Saját szervezésű összefüggő gyakorlat estén a gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a gyakorlóhellyel egyeztetve június 16-tól augusztus 31-ig (összefüggő 3, illetve 4 hetes időtartamra) szervezhető.

A tanuló dokumentálási kötelezettsége:

A tanulóknak a gyakorlaton végzett munkafeladatokról egy tetszőleges füzetben (javasolt: 88-32-es számú franciakockás füzet) feljegyzést, összefoglalót kell vezetniük.

Az első oldalon fel kell tüntetni:

  • a tanuló nevét és osztályát,
  • a gyakorlat időtartamát (kezdő- és befejező napját),
  • a munkahely adatait,
  • a tanulóval foglalkozó személy nevét és elérhetőségét.

A füzetben a naponta elvégzett feladatokat kell rögzíteni. A gyakorlatot irányító, felügyelő oktató/munkatárs aláírásával igazolja annak elvégzését (ld. munkanapló).

A gyakorlat teljesítésének igazolása:

A tanuló tevékenységét a munka jellegétől függően naponta, vagy hetente értékelik, illetve a gyakorlat befejezésekor egy érdemjeggyel látják el.

A gyakorlóhely a tanuló mulasztását és osztályzatait az un. foglalkozási naplóba rögzíti.

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb adott év augusztus 31-ig leadja a munkanaplóját és a befogadó gyakorlóhely által kitöltött, aláírt, lepecsételt foglalkozási naplót és igazolólapot az iskola titkárságán. (ld. Igazolólap).

Egyeztetési kötelezettség

Amennyiben a tanuló nem az iskola szervezésében vesz részt a nyári gyakorlaton, adott tanév május 2-ig jelzi szándékát a gyakorlati oktatásvezetőnek, és legkésőbb május 12-ig leadja a fogadó munkahely által kitöltött és aláírt megállapodást.
A megfelelő dokumentumot (együttműködési megállapodást) 4 eredeti példányban kell kitölteni, kinyomtatni, a gyakorlóhely által lepecsételni, aláírni és legkésőbb 2017. május 12-ig vissza kell küldeni valamennyi példányt az iskolának.

Az egyénileg kötött tanulószerződéseket 5 eredeti példányban kell elkészíteni, melyet a gyakorlóhely juttat el a területileg illetékes Kamarához.

A nyári gyakorlat osztályok szerint várható beosztása:

A 2016. szeptemberében életbe lépett új kerettantervek értelmében a 9. évfolyamos szakgimnáziumi osztályoknak (9. Alpok, Bakony, Cserhát, Dobogókő, Etna, Gerecse) és a számítógép-szerelő szakközépiskolai osztálynak (9. Pilis) nem kell nyári gyakorlatot teljesítenie.

A többi osztály gyakorlati beosztása várhatóan az alábbiak szerint alakul:

10.Agár, Bagoly, Cápa: rendészeti tanulók: iskolai szervezésben, 06.19 – 06.30-ig, 70 óra

10.Akác, Bodza, Csenkesz: rendészeti tanulók: BRFK kerületi kapitányságainál, együttműködési megállapodással, 06.19 – 07.07-ig, 105 óra

10.Delfin: vegyipari tanulók: PEMÜ Műanyagipari Zrt. solymári üzemében, együttműködési megállapodással, 06.19 – 07.07-ig, 105 óra,

11.Dió: vegyipari tanulók: PEMÜ Műanyagipari Zrt. solymári üzemében, együttműködési megállapodással, 06.19 – 07.14-ig, 140 óra

10.Elefánt, Farkas: környezetvédelmi tanulók: iskolai szervezésben, 06.19 – 07.07-ig, 105 óra, az utolsó 5 napot a Szelidi-tónál töltik

11.Éger, Fagyal: környezetvédelmi tanulók: Fővárosi Kertészeti Vállalatnál, együttműködési megállapodással, 06.19 – 07.14-ig, 140 óra

9.Mátra: műanyagfeldolgozó tanulók: PEMÜ Műanyagipari Zrt. solymári üzemében, tanulószerződéssel, 06.19 – 07.14-ig, 140 óra

9.Mátra, 10.Medve: víz- és csatornamű kezelő tanulók: iskolai szervezésben, 06.19 – 07.14-ig, 140 óra

10.Nyest: formacikk-gyártó és műanyagfeldolgozó tanulók: PEMÜ Műanyagipari Zrt. solymári üzemében, tanulószerződéssel, 06.19 – 07.14-ig, 140 óra

10.Panda: számítógép-szerelő tanulók: SZTÁV Felnőttképzési Zrt.-nél tanulószerződéssel, 06.19 – 07.14-ig, 140 óra

9.Rila, Somló, Vértes: iskolai szervezésben, 06.19 – 07.07-ig, 105 óra

13.Zengő: műanyagfeldolgozó technikus tanulók: saját szervezésben, 06.19 – 08.31. között, 96 óra (160×0,6)

13.Ural: közszolgálati ügyintéző tanulók: 06.19 – 08.31. között, 160 óra

 

Budapesti Műszaki SZC
OM: 203058
Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Főigazgató: Markhard József www.bmszc.hu
Tagintézmény címe
BMSZC Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Bp. 1023 Lajos u. 1-5
Telefon:
06/1-335-2293
06/1-336-0623

További információk
Felnőttképzési tanfolyamok a BMSZ-ben. Tájékoztató az induló képzésekről ITT
TANULJON ÚJ SZAKMÁT INGYEN!
Vegyipari és informatikai szakmák a BMSZC iskoláiban! Valósítsa meg Önmagát, egy második szakma megszerzésével!
További információk
Languages
Archívum
Feliratkozás a hírlevelünkre