Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Részletes tájékoztató a 2018. tanév nyári összefüggő szakmai gyakorlatáról

 

Kedves Szülők, Kedves Tanulók!

A Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a középiskolai tanulmányaikat folytató tanulóknak, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.

A törvényi előírásoknak megfelelően, tanulóinknak az alábbi óraszámokban kell az összefüggő gyakorlatot (ÖGY) elvégezniük:

Rendészeti ágazati szakközépiskolai oktatásban résztvevőknek (11. Agár, Bagoly, Cápa, tanulói):

 • 11. évfolyam – 105 óra (3 hét/ napi 7 óra),

Rendészeti szakgimnáziumi oktatásban résztvevőknek (10. Alpok, Bakony, Cserhát, Dobogókő, 13. Univerzum tanulói):

 • 10. évfolyam – 140 óra (4 hét/ napi 7 óra),
 • 13. évfolyam – 160 óra (4 hét/ napi 8 óra)

Honvédelmi szakgimnáziumi oktatásban résztvevőknek (9. Dagály tanulói):

 • 9. évfolyam – 35 óra (1 hét/ napi 7 óra),

Vegyipari és környezetvédelmi ágazati szakközépiskolai oktatásban résztvevőknek (11. Delfin, Elefánt, Farkas tanulói):

 • 11. évfolyam – 140 óra (4 hét/ napi 7 óra),

Környezetvédelmi, vegyipari és vízügyi szakgimnáziumi oktatásban résztvevőknek (10. Etna, Gerecse tanulói):

 • 10. évfolyam – 140 óra (4 hét/ napi 7 óra),

Szakközépiskolai (szakiskolai) oktatásban résztvevőknek (műanyagfeldolgozó, rendészeti őr, vegyipari, vízügyi, víz- és csatornamű kezelő szakképzések tanulói):

 • 9. és 10. évfolyam – 140 óra (4 hét/ napi 7 óra)

SZH/1. oktatásban résztvevőknek (9. Róna, Szikla tanulói):

 • 9. évfolyam – 105 óra (3 hét/ napi 7 óra).

A 2016. szeptemberben életbe lépett új kerettantervek értelmében a 9. évfolyamos szakgimnáziumi osztályoknak (9. Alkony, Bolygó, Csillag, Égbolt, Felhő) és a számítógép-szerelő szakközépiskolai osztálynak (9. Pára, 10. Pilis) nem kell nyári gyakorlatot teljesítenie.

A tanulmányok folytatásának (továbbhaladás) feltételei:

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat elvégzése. A gyakorlat tananyagát és az elvégzendő feladatokat a kerettantervi leírások tartalmazzák, amelyeket a gyakorlóhelyek számára átadunk, és az iskola honlapján is megtekinthetők.

 1. Mulasztások:

A gyakorlat időtartama alatt a tanuló a gyakorlat összes óraszámának maximum a 20%-át hiányozhatja, igazolt és igazolatlan hiányzást együttvéve. Az igazolást – mely alapvetően csak orvosi igazolás (táppénzes papír) lehet, illetve nagyon különleges esetben szülői igazolás – a gyakorlóhelynek kell leadni, a mulasztást követő első munkanapon, amelyen a tanuló megjelenik.

Az igazolatlan mulasztás mértéke nem haladhatja meg a kötelező óraszám 5%-át, melyet a gyakorlóhellyel egyeztetve a tanuló köteles pótolni, azaz ledolgozni.

20% feletti igazolt mulasztás vagy igazolatlan hiányzás esetén a tanuló nyári gyakorlata érvénytelen, az évfolyamot megismételni köteles!

 1. A gyakorlat teljesítésének helye lehet:
 • a szülő és a diák által keresett gyakorlóhely,
 • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott vállalkozásoknál lévő gyakorlóhelyek (www.isziir.hu),
 • az iskola által biztosított gyakorlóhely.
 1. Megállapodások:

A kiválasztott gyakorlóhely és az iskola a nyári gyakorlat idejére Együttműködési
Megállapodást köt, a szakiskolai tanulók esetében Tanulószerződést. (ld. formanyomtatványok szakmacsoportonként).

Az érettségire épülő szakképzésben résztvevő tanulóink (1/13. Univerzum) saját maguk keresnek gyakorlóhelyet, a nyári gyakorlat idejére Együttműködési Megállapodást kötnek.

A gyakorlat teljesítésének időpontja:

Az iskola szervezésében történő gyakorlati időpont mindenki számára kötelező. Azoknak a tanulóknak, akiknek nem sikerül saját gyakorlati helyet találni, az iskola által biztosított helyeken kell a gyakorlatot teljesíteniük.

Az iskola célja az, hogy minden diák külső gyakorlóhelyen teljesítse kötelezettségét, benti gyakorlat csak legvégső megoldásként jöjjön szóba. Ennek pontos időpontjáról május végén adunk tájékoztatást.

Saját szervezésű összefüggő gyakorlat estén a gyakorlat időpontja a nyári szüneten belül a gyakorlóhellyel egyeztetve június 18-tól augusztus 31-ig (összefüggő 3, illetve 4 hetes időtartamra) szervezhető.

A tanuló dokumentálási kötelezettsége:

A tanulónak a gyakorlaton végzett tevékenységéről munkanaplót kell vezetnie, egy tetszőleges füzetben (javasolt: 88-32-es számú franciakockás füzet), de bármilyen formátumú megengedett.

A munkanapló első oldalán fel kell tüntetni:

 • a tanuló nevét és osztályát,
 • a gyakorlat időtartamát (kezdő- és befejező napját),
 • a munkahely adatait,
 • a tanulóval foglalkozó személy nevét és elérhetőségét.

A füzetben a naponta elvégzett feladatokat kell rögzíteni. A gyakorlatot irányító, felügyelő oktató vagy munkatárs az aláírásával igazolja annak elvégzését (ld. munkanapló).

A gyakorlat teljesítésének igazolása:

A tanuló tevékenységét a munka jellegétől függően naponta, vagy hetente kell értékelni, illetve a gyakorlat befejezésekor egy végleges érdemjeggyel kell ellátni.

A gyakorlóhely a tanuló mulasztását és osztályzatait az un. foglalkozási naplóba rögzíti. A foglalkozási naplót az iskola a gyakorlóhely számára a gyakorlat megkezdéséig eljuttatja.

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2018. szeptember 1-ig köteles leadni a munkanaplóját, valamint a befogadó gyakorlóhely által kitöltött, aláírt, lepecsételt foglalkozási naplót és az igazolólapot a gyakorlati oktatás vezetőnek.

Egyeztetési kötelezettség

Abban az esetben, ha a tanuló a nyári gyakorlatot saját gyakorló helyen szeretné elvégezni, 2018. február 23-ig jeleznie kell szándékát a gyakorlati oktatásvezetőnek, amelyet legkésőbb április 15-ig módosíthat. A Nyilatkozat a gyakorlóhelyről nyomtatvány ITT letölthető.
Az Együttműködési Megállapodást 4 eredeti példányban kell elkészíteni, kinyomtatni, a gyakorlóhely által lepecsételtetni, aláíratni és legkésőbb 2017. május 14-ig vissza kell juttatni valamennyi példányt az iskolának.

Az egyénileg kötött tanulószerződéseket 5 eredeti példányban kell elkészíteni, melyet a tanuló, illetve 18 év alatt a gondviselő is aláír. A Tanulószerződések valamennyi példányát a gyakorlóhely juttatja közvetlenül el a területileg illetékes Kamarához.

 

Letölthető dokumentumok:

Nyilatkozat gyakorlóhelyről

Igazolólap

Munkanapló – minta

Együttműködési megállapodás – minták

         Tanulószerződés – minta

Budapesti Műszaki SZC
OM: 203058
Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Főigazgató: Markhard József www.bmszc.hu
Tagintézmény címe
BMSZC Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Bp. 1023 Lajos u. 1-5
Telefon:
06/1-335-2293

További információk
Felnőttképzési tanfolyamok a BMSZ-ben. Tájékoztató az induló képzésekről ITT
TANULJON ÚJ SZAKMÁT INGYEN!
Vegyipari és informatikai szakmák a BMSZC iskoláiban! Valósítsa meg Önmagát, egy második szakma megszerzésével!
További információk
Languages
Archívum
Feliratkozás a hírlevelünkre