Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Tájékoztató a 9. évfolyamra jelentkezők részére a központi írásbeli felvételi vizsgáról

A felvételi eljárás rendjét a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §.-a szabályozza. Az eljárásról részletes tájékoztatást találhatnak az Oktatási Hivatal honlapján ITT

A BMSZC Than Károly Ökoiskolája a szakgimnáziumi képzésekre jelentkező tanulók számára központi írásbeli vizsgát szervez mindkét tantárgyból, azaz magyar nyelvből és matematikából.
A tanulóknak az Oktatási Hivatal (OH) által kiadott, kizárólag a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap letölthető az OH honlapjáról.
Jelentkezési lap letölthető INNEN

(Ez a jelentkezési lap nem azonos azzal a jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni.)

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára; az elért eredményt minden, az írásbeli felvételi vizsgát előíró iskolaköteles elfogadni.

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében – amennyiben a vizsgaszervezést érintő speciális igénye van – szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó az írásbeli időpontjában még érvényes szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz.
A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a kérelmet benyújtó szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl. időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés stb.) vonatkozhat.
Ezekről részletesen olvashatnak az OH honlapján ITT

A BMSZC Than Károly Ökoiskolájában
(1023 Budapest, Lajos utca 1-5.;
megközelíthető II. kerületben a Zsigmond-térnél)

Várjuk azoknak a tanulóknak a jelentkezési lapját,
akik nálunk szeretnék megírni a központi írásbeli felvételi vizsgákat:
2017. december 8-án 15 óráig
ajánlott küldeményként postán vagy
személyesen leadva az iskolai titkárságon.

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja:
2018. január 20. (szombat) 10.00 óra

Legkésőbb az adott napon 9:30 órára érkezzenek meg az iskolába!

Pótnap: 2018. január 25. (csütörtök) 14.00 óra

A pótló írásbelit író tanulók 13:30-kor jelenjenek meg iskolánkban. Pótló írásbeli vizsgát csak abban az intézményben írhat a tanuló, ahová az írásbeli vizsgára jelentkezett.
A pótló központi írásbeli vizsgán, kizárólag azok a tanulók írhatnak felvételi vizsgát, akik a január 20-ai írásbeli vizsgán nekik fel nem róható, alapos ok miatt (pl. orvos által igazolt betegség) nem tudtak részt venni.
Hiányzás esetén az igazolást kérjük a pótló írásbeli kezdetéig bemutatni az iskola igazgatói titkárságán.

A központi írásbeli vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk!

Budapesti Műszaki SZC
OM: 203058
Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 48-54.
Főigazgató jogkör gyakorlója: Dr. Molnárné Rénes Éva www.bmszc.hu
Tagintézmény címe
BMSZC Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Bp. 1023 Lajos u. 1-5
Telefon:
70/50-20-382

További információk
Felnőttképzési tanfolyamok a BMSZ-ben. Tájékoztató az induló képzésekről ITT
TANULJON ÚJ SZAKMÁT INGYEN!
Vegyipari és informatikai szakmák a BMSZC iskoláiban! Valósítsa meg Önmagát, egy második szakma megszerzésével!
További információk
Languages
Archívum
Feliratkozás a hírlevelünkre