Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

KÖZPONTI SZÁMOK
 Központ  06-70/50-20-382
 06/1-335-2293
Porta 06-70/50-20-401
 06/1-336-0623
Igazgató helyettesek 1. 06-70/50-20-392
Igazgató helyettesek 2. 06-70/50-20-403
Gazdasági iroda 06-70/50-20-398
 06/1-335-2206
                       SEGÉLYHÍVÓVONALAK
Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107
Általános  segélyhívó 112
A Mellék
Adolfné Szelezsán Edit tanár 9656
informatika tanári III. 301.
Ádám-Gömbös Gabriella tanár 9572
testnevelő tanári
B
Babarczi Istvánné tanár 9558
HÍD tanári II. 219.
Babarczi Zsófia iskolatitkár 9580
tanügyi titkárság II. 203.
Bacsa-Harkay Edit tanár 9562
biológia-kémia előkészítő III. 307.
Bacsó Márton tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Ballabás Imre r. tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Balázs Anett tanár 9569
magyar tanári IV. 404.
Balázs László tanár 9566/ 9576
tanári II. 212
Balogh Krisztina tanár 9577
idegen nyelvi tanári, fsz. 54.
Balogh Tiborné ifjúságvédelmi felelős 9567
ifjúságvédelmi szoba III. 315.
Balogh Zsolt h. alezredes, tanár 9566/ 9576
tanári II.212.
Banéthné Moskovits Judit ped.assz. 9553
tanügyi titkárság II. 203.
Banda András r.főtörzsőrmester tanár 9572
testnevelő tanári
Barna Róbert  tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Bálint Anett tanár 9569
magyar tanári IV. 404.
Bedőné Nyéki Julianna takarító 9570
takarítói pihenő
Biológia-kémia előkészítő 9562
Bogdán András r.alezrees tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Borsos  Viktor tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Both Krisztina tanár, könyvtárostanár 9568
könyvtár, fsz.  5.
C, CS
Czikkely Imre tanár 9556
informatika tanári III. 301.
Czikora Róbert telefonközpontos 9552
porta
Csordás Katalin igazgató 9555
igazgatói iroda II. 202.
D
Damu Katalin takarító 9570
takarító pihenő
Damu Mária takarító 9570
takarító pihenő
Dávid István tanár, szakmai vezető 9554/ 9585
igazgatóhelyettesi szoba II. 205.
Deák Péter tanár 9574
fizika tanári I. 110.
Demeter Gábor portás 9552
porta
Domahidy Adrás tanár 9566/ 9576
tanári, II. 212.
Domjánné Vékony Zsuzsanna tanár 9563
Laboratóriumi előkészítő III. 309.
Dudás Éva tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
F
Farkas Tímea tanár 9572
testnevelő tanári
9566/ 9576
Fáber Erzsébet tanár
tanári II. 212.
Fehér György tanár 9574
fizika tanári I. 110.
Fehér Lívia tanár 9559/ 9564
laboratóriumi előkészítő III. 313.
Filipszki Zsuzsanna tanár 9562
biológia-kémia előkészítő III. 307.
Filó Ferenc tanár 9559/ 9564
laboratóriumi előkészítő  III.  313.
Fizika tanári 9574
G, GY
Gazdasági iroda 9551
Garainé Bóday Beatrix tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Gecse Nóra tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Gyalog Gábor Tamásné takarító 9570
takarító pihenő
H
Halminé Juhász Ildikó tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Harsányi Mihályné konyhai dolgozó 9552
ebédlő
Harmath Péter gondnok 9581/ 9579
Hegedűs László tanár 9556
informatika tanári III. 301.
Horváth András szabadidő szervező 9578
stúdió IV. 410.
Dr. Horváth Csaba tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Horváth Dávid tanár 9572
testnevelő tanári
I
Ifjúságvédelmi szoba 9567
Igazgatóhelyettesi iroda 9550/9554
Igazgatói titkárság 9555
Ihászné Bassola Villő tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Illés Gábor tanár 9572
testnevelő tanári
Informatika tanári 9556
Iskolaorvos 9573
J
Jankovics Klára védőnő 9573
orvosi szoba
Jászberényi Anita gazdasági ügyintéző 9551
gazdasági iroda II. 209.
Jászfalvi- Séra Bernadett tanár 9572
testnevelő tanári
Juhász Judit takarító 9570
takarító pihenő
K
Karbantartó műhely 9579
Kasszán Zsuzsanna tanár 9562
biológia-kémia előkészítő III. 307.
Kertai Bettina tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Keszthelyi Márta tanár 9566/ 9576
tanári  II. 212.
Kémia-biológia előkészítő 9562
Kiss József tanár 9558
HÍD tanári II. 219.
Kiss Marianna tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Kollár László tanár 9558
HÍD tanári II.219.
Kolumbán Erzsébet tanár 9565
matematika tanári IV. 401.
Dr. Kormos János tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Kosaras Béla tanár 9566/ 9576
tanári II.212.
Koszorús Csilla tanár 9556
informatika tanári III. 301.
Kovács Zoltán karbantartó 9579
karbantartó műhely
Könyvtár 9568
Kőszegi Roberta tanár 9556
informatika tanári III. 301.
Krenács Zsuzsanna tanár 9565
matematika tanári IV. 401.
L
Laczkó Mária takarító 9570
takarító pihenő
Lakó Ildikó tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Lakatos Attila karbantartó 9579
karbantartó műhely
Laboratóriumi előkészítő  II. 220. 9561
Laboratóriumi előkészítő III. 309. 9563
Laboratóriumi előkészítő III. 313. 9559/ 9564
Lengyel Zoltán tanár 9572
testnevelő tanári
Ludrik Andrea iskolatitkár 9553
tanügyi titkárság II. 203.
M
Madzel Gábor rendszergazda 9583
rendszergazdai szoba III. 305.
Magyar tanári 9569
Matematika tanári 9565
Mátés Gábor r. tanár 9572/ 9566
testnevelő tanári, tanáti II.212.
Mihálycsik László tanár 9556
informatika tanári III. 301.
dr. Miszlivecz Emőke tanár 9577
idegen nyelvi tanári, fsz.  54.
Mészáros Andrea tanár 9562
biológia – kémia előkészítő III. 307.
Miklós István r. ezredesd, tanár 9566/ 9576
tanári  II. 212.
Molnár Csaba tanár 9572
testnevelő tanári
Molnár István Jánosné takarító 9570
takarítói pihenő
Molnár József tanár 9574
fizika tanári I. 110.
Műhely 9579
Dr. Muzslai Piroska iskolaorvos 9573
orvosi szoba
Müller Tamás Bulcsú szakmai vezető, tanár 9554/ 9585
igazgatóhelyettesi szoba II. 205.
N
Nagy Attila Károly portás 9552
porta
Nagy Izabella tanár 9556
informatika tanári III. 301.
Nagyistván Rita gazdasági ügyintéző 9551
gazdasági iroda II. 209.
Nemes Matild igazgatóhelyettes 9550/ 9584
igazgatóhelyettesi szoba II. 204.
Németh László tanár 9559/ 9564
laboratóriumi előkészítő III.  313.
Németh Lászlóné tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Németh Erika tanár 9565
matematika tanári IV. 401.
O
Orvosi szoba 9573
Ormosy Mária tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Ő
Őrsi János tanár 9574
fizika tanári I.110.
P
Papp Péter tanár 9572
testnevelő tanári
Pelyváné Kárdár Aranka tanár 9562
biológia- kémia előskészítő III.307.
Paulikné Reicher Andrea tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Pálfi Anett iskolatitkár 9555
igazgatói titkárság
Pethe Sára gyógytestnevelő 9572
testnevelő tanári
Pésó Viktória tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Porta 9552
R
Rácz Bianka tanár 9569
magyar tanári IV. 404.
Rendszergazda 9583
rendszergazdai szoba III. 305.
Rédei Lóránt karbantartó 9579
karbantartó műhely
Roth Ágnes tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
S, SZ
Sallay Edit fejlesztő pedagógus 9571
fejlesztő szoba
Sári Zoltán tanár 9574
fizika tanári I. 110.
Sefischer Viktória iskolapszichológus 9575
pszichológus IV. 414
Simon Hilda tanár 9558
HÍD tanári, II. 219.
Somogyi Zoltán tanár 9556
informatika tanári III. 301.
Stúdió 9578
Szabó Antal r. tanár 9572
testnevelő tanári
Szabó Ákos tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Szabó Barbara tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Szabó Mária igazgatóhelyettes 9550/ 9584
igazgatóhelyettesi szoba II. 204
Szalacsi Renáta tanár 9565
matematika tanári IV. 401.
Szántai Alexandra laboráns 9563
laboratóriumi előkészítő III. 309.
Szekegyinszky Kinga tanár 9569
magyar tanári IV. 404.
Szeghy Ferenc tanár 9562/ 9582
biológia-kémia előkészítő III. 307.
Szemenyey Boglárka takarító 9570
takarító pihenő
Szemmelweisz Ildikó tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Szilágyi László tanár 9572
testnevelő tanári
Szilágyi Marianna tanár 9572
testnevelő tanári
Szőke Zoltán Lászlóné tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Szunyogh Ildikó tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
T
Takarítók 9570
Tanári szoba 9566/ 9576
Tanügyi titkárság 9553
Tanügyi titkárság 9580
Testnevelő tanári 9572
Tápai Andrea tanár 9561
laboratóriumi előkészítő II. 220.
Tényi István tanár 9558
HÍD tanári 219.
Tomsikné Takács Erzsébet kézbesítő 9551
gazdasági iroda II. 207.
Tóth Attila tanár 9572
testnevelő tanári
Tóth Csilla Ida igazgatóhelyettes 9554/ 9585
igazgatóhelyettesi szoba II. 205.
Tóth Henriette tanár 9572
testnevelő tanári
Tóth Rita tanár 9569
magyar tanári IV. 404.
Trikkala Lajos tanár 9572
testnevelő tanári
U
Ughyné Gregor Katalin tanár 9565
matematika tanári IV. 401.
Ujvárosi Csilla tanár 9561
laboratóriumi előkészítő II. 220
Urbán Erika takarító 9570
takarító pihenő
Uwe Gebhardt r.alezredes, tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
V
Varga Borbála tanár 9565
matematika tanári IV. 401.
Varga Regina tanár 9563
laboratóriumi előkészítő III. 309.
Vass Szabina tanár 9561
laboratóriumi előkészítő II. 220.
Váncsáné Debreceni Katalin tanár 9563
laboratóriumi előkészítő, III. 309
Vezér Teofil tanár 9572
testnevelő tanári
Vidács Gáspár tanár 9572
testnevlő tanári
Dr. Vitányi Ratimovszky Orsolya Anna tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Vizi Ferenc tanár 9556
informatika tanári III. 301.
W
Weisz Viktória tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Würfel Balázs tanár 9572
testnevelő tanári
Z, ZS
Zolnai Zsolt tanár 9566/ 9576
tanári II. 212.
Dr. Zöllei Zoltán tanár 9572
testnevelő tanári
Zsigrai Zoltán tanár 9572
testnevelő tanári
Budapesti Műszaki SZC
OM: 203058
Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 48-54.
Főigazgató jogkör gyakorlója: Dr. Molnárné Rénes Éva www.bmszc.hu
Tagintézmény címe
BMSZC Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Bp. 1023 Lajos u. 1-5
Telefon:
70/50-20-382

További információk
Felnőttképzési tanfolyamok a BMSZ-ben. Tájékoztató az induló képzésekről ITT
TANULJON ÚJ SZAKMÁT INGYEN!
Vegyipari és informatikai szakmák a BMSZC iskoláiban! Valósítsa meg Önmagát, egy második szakma megszerzésével!
További információk
Languages
Archívum
Feliratkozás a hírlevelünkre